Peter Bæklund

KLARHED ER GULD

Skift grundlaget der styrer din
ledelse, præstationer og liv

klarbevidsthed.dk åbner Q1 2024

Peter Bæklund

Dybdegående udvikling for seriøst committede CEOs, ledere og teams

Klar Bevidsthed coaching er for dig der søger gennemgribende, radikal afklaring i dit arbejde og liv.

Det kræver du er committed til at se dig selv i øjnene og lave fundamentale skift i din måde at være på for at realisere hvad du helhjertet ønsker.

For at være blandt de bedste med det du laver og leve et opfyldt, frigjort liv må du derfor være indstillet på at gøre hvad der er nødvendigt.

Det betyder med andre ord du forstår de grundlæggende, indre årsager der regulerer dit liv frem for at spilde tid på symptomer og lappeløsninger.

Sandheden behøver aldrig noget forsvar. Den du virkelig ER - din sande natur - kæmper ikke med lidelse, coping og offermentalitet. Men fungerer frigjort fra hamsterhjulet af tillærte fordomme og misforståelser.

Hvis du søger teknikker og strategier til at "kontrollere" dig selv, andre mennesker og omgivelserne er KB derfor ikke for dig.

Er du villig til at se dit BS i øjnene?

Vi arbejder ikke med symptomer og polerede overflader, men afklarer årsagerne dit liv og ledelse vokser fra.

Vi fedter ikke rundt med psykologiske tricks og spilder tid på manipulation af sindet, men går til kernen af dit væsen og den adfærd der følger.

De ledere vi frivilligt følger sætter altid sandhed, værdi og service til verden højere end at se godt ud.

Commitment til at gå dybere som det er beskrevet her er derfor en forudsætning for at vi kan arbejde sammen. Det er utvetydigt og betyder præcis hvad der står.

Den guidende proces er unkonventionel, direkte og hands-on. Du udfordres til at afsløre misforståelserne du lever ud fra. Og skabe hvad du ikke tidligere troede var muligt.

Og når hver team player leder fra deres sande Selv fungerer teamet naturligt i flow, som en samlet enhed, uden kunstige mentale eller fysiologiske tilsætningsstoffer.

Det er en radikalt anderledes vej til fundamental udvikling der ikke blot transformerer kvaliteten af din ledelse, resultater, relationer og liv. Men skifter selve grundlaget for din virkelighed.

Din største gave til verden

Verden skriger efter ledere med rygrad og hjerte. Ledere der er til tjeneste for helheden. Ledere der forener verden og som vi kan stole på.

Det vi ER skaber det vi oplever og gør. Vores største gave til virkeligheden vi alle deler er derfor at forlade det mentale bur af indre modstand og BEVIDST skabe måden vi er i verden på.

Er du på nyhedsbrevet får du direkte besked når klarbevidsthed.dk går live. De sociale medier opdateres også.

Og har du ellers nogen spørgsmål, så tøv ikke med at skrive til mig eller kontakte mig på LinkedIn

Klarhed og visdom

Peter Bæklund
Klar Bevidsthed