Peter Bæklund

KLARHED ER GULD

Usædvanlig coaching for den seriøst committede
leder og entrepreneur

Den nye udgave af klarbevidsthed.dk åbner september 2023.

Peter Bæklund

Excellér i din ledelse og liv uanset udfordringen

Klar Bevidsthed coaching er specielt for højtydende personer der vil realisere det ekstraordinære i deres liv og arbejde.

De holder hvad de lover og gør det de siger de vil gøre uden tandløse undskyldninger. Integritet og åbenhed til at gå i dybden med sig selv er afgørende.

For at være blandt de bedste med det du laver og leve et opfyldt, frigjort liv må du være indstillet på at gøre hvad der er nødvendigt. Både personligt og professionelt.

Det kræver du er committet til at se dig selv i øjnene og lave fundamentale skift i din måde at være på for at skabe hvad du helhjertet ønsker.

Commitment som det er beskrevet her er en forudsætning for at vi kan arbejde sammen. Formuleringen er utvetydig og betyder præcis hvad der står.

Den guidende proces er unkonventionel og går i dybden. Du udfordres til at tage den direkte vej og skabe hvad du ikke tidligere troede var muligt.

Det er en radikalt anderledes vej til fundamental udvikling der ikke blot transformerer kvaliteten af din ledelse, resultater, relationer og liv. Men skifter selve grundlaget for din virkelighed.

Din største gave til verden

Verden skriger efter ledere med rygrad og hjerte. Ledere der er til tjeneste for helheden. Ledere med dybde og formål vi kan stole på.

Det vi ER skaber det vi GØR. Vores største gave til virkeligheden vi alle deler er derfor BEVIDST at skabe måden vi er i verden på.

Er du på nyhedsbrevet får du direkte besked når klarbevidsthed.dk går live. De sociale medier opdateres også.

Og har du ellers nogen spørgsmål, så tøv ikke med at skrive til mig eller kontakte mig på LinkedIn

Klarhed, visdom og high five

Peter Bæklund
Klar Bevidsthed